Sunday, 21 September 2014

PEMANTAUAN PdP ONLINE, KOLEJ MATRIKULASI SELANGOR

MANUAL PENILAIAN PdP PENSYARAH

 1. Pelajar Login Portal
  1. username : no. matrik
  2. password : 6 digit terakhir no. kad pengenalan
 2. Pilih menu sebelah kiri "All Courses"
 3. Pilih menu penilaian PdP pensyarah
 4. Pilih menu unit matapelajaran untuk dinilai
 5. Pilih pensyarah mengajar untuk dinilai.
 6. Pilih menu "mod penilaian"
  1. kuliah
  2. tutoran
  3. amali
 7. Setelah selesai menilai, pelajar mesti pilih menu "submit"
Peringatan
 • Setiap pelajar sekurang-kurangnya menilai 3 mod berbeza kuliah,amali dan tutoran bagi matapelajaran berbeza.
 • Namaun begitu pelajar digalakkan membuat penilaian semua pensyarah yang mengajar bagi setiap mata pelajaran.
 • Diharapkan pelajar dapat menilai pensyarah anda secara teliti dan telus.

Friday, 12 September 2014

Latihan dalaman "Profesional Learning Community"

8 september 2014 , 3:00 p.m. Perkongsian ilmu ini dilaksanakan hasil daripada Bengkel Nurturing Adaptable Thinkers pada 12 Jun 2014 di Rumah Peranginan Morib.